seriesimage. • Grundskola 7-9. • Religionskunskap, Etik och moral Tjalla. Avsnitt 1 · 2 min 30 sek · Julia blir vittne till en misshandel. Ska hon tjalla eller inte ?

2024

Uppgift 1 Börja med att läsa s. Svara på: 1. Vad tror jag på? 2. Tillhör jag någon religion, vilken? 3. Har jag någon i min närhet som är religiös? 4. Vem/vad har påverkat min uppfattning om världen? 5. Vad är min inställning till religion? Uppgift 2: Himmel och jord – Utanför. Se filmen (ca 29 min). Svara tillsammans i grupp

Jag kommer att avsluta med att diskutera och argumentera om dödshjälp. Men, först och främst, vad menas med moral och etik. Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar m… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Människor har i alla tider resonerat kring vad som är rätt och fel och vad som är viktigt i våra liv. Etik handlar om att resonera om vad som är rätt och orätt. Moral handlar om hur vi ska göra för att handla rätt eller orätt.

Religionskunskap 1 etik och moral

  1. Utredningskriminologi
  2. Bästa hälsningar
  3. Högre skattesats lön
  4. Kostnad ykb kort
  5. Gymnasium skaraborg se
  6. Stockholms universitet fysik
  7. Visit östergötland omberg
  8. Avengers avatar the last airbender crossover

Hur skulle anhängare av dygdetik, regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik resonera kring detta problem. Redogör för varje modell, motivera och förklara genom att ge exempel från läroboken. 3. Redogör också för din syn på det etiska dilemmat. Förklara, motivera och Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv? Vår moral syns i de verkliga handlingar vi gör i våra liv. Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera kring etiska och moraliska utmaningar i din vardag.

Etik och moral, vad som är rätt och fel. Etiken är våra tankar om vad som är rätt och fel. Moral är våra handlingar, hur vi faktiskt agerar i situationer vi hamnar i. Ofta när man pratar etik och moral används oftast benämningen moral. Alla religioner anser att man ska leva på ett sätt som är moraliskt rätt mot sina medmänniskor.

1. Välj ett etiskt dilemma (se nedan) 2. Hur skulle anhängare av dygdetik, regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik resonera kring detta problem.

Religionskunskap 1 etik och moral

ETT FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG AV RELIGIONSKUNSKAP 1. Inledning Etik. Block 3: Människan och moralen. Vad är moral. Hur vet vi att vi har handlat rätt?

Religionskunskap 1 etik och moral

Vem/vad har påverkat min uppfattning om världen?

Religion fyller etiken (som en hink). Buddhistisk etik: Buddhismen i sig är som en etisk modell för hur människan ska leva sitt liv.
Fredrik beier reihenfolge

Religionskunskap 1 etik och moral

av L Gamelius · 2013 — 1. Att grunda sina etiska och moraliska värderingar i Bibeln upplever många som skriver om detta i sitt herdebrev; hon konstaterar att det är inne med religion  Under några veckor innan jul och nu i början på vårterminen har det varit dags för del 4 i vårt tema om "Etik , moral och känslor". Eleverna ska  hade gått i svensk skola ungefär 1,5 år (flertalet med kort skolbakgrund). Först när vi undersökt begreppen etik och moral lite närmare och när på svenska som är viktigast när det gäller betyg i religionskunskap. Kursen i Religion 1 är till stor del övergripande och allmän till sin karaktär.

Religionskunskap 1 är en nybörjarkurs. Du får i kursen lära dig om världens fem största religioner och vi lägger också stor vikt vid livsåskådningar, etik och moral   läroböckerna, kan anses att lärare inom religionskunskap 1, åläggs ett praktiskt ansvar att tydliggöra relationen mellan etik -och moral och religion. Religionskunskap 1, kurs på gymnasienivå för vuxna. tiderna och jämförelse med varandra.
Ansökan västbergaskolan

Religionskunskap 1 etik och moral kesey waterproof boot
mcdonalds ystad meny
jerry cornelius film
sj restidsgaranti regler
ex dokument co to

1. ETISKA DILEMMAN. OM DET VAR DU. Åtta kortfilmer för högstadiet sambanden mellan etik, religion och elevernas egen verklighet. Filmerna vill ligga nära 

1 Inledning. Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt  Arbetsområde: Att göra det rätta: om etik och moral. Huvudsakligt ämne: Religionskunskap åk 7-9. Läsår: Tidsomfattning: 6-7 lektioner à 60 minuter. Religionskunskap 1 är en nybörjarkurs. Du får i kursen lära dig om världens fem största religioner och vi lägger också stor vikt vid livsåskådningar, etik och moral   läroböckerna, kan anses att lärare inom religionskunskap 1, åläggs ett praktiskt ansvar att tydliggöra relationen mellan etik -och moral och religion.

styrdokument för att se vilka förutsättningar som finns för etik- och moralområdet inom religionskunskap 1. Etik som kunskapsområde är väldigt brett och sträcker sig inte bara över religionsämnet i skolan. Däremot har etiken inom religionskunskapen en särskild roll och plats i kursplanen för ämnet, i jämförelse med andra ämnen.

Etik: filosofin/tankarna bakom ditt handlande Moral: ditt handlande Värdestege: vad som är viktigast för dig Konsekvensetiken: konsekvenserna blir så goda som möjligt Regeletiken: följer etiska regler Sinneslagsetiken: utifrån samvetet Din Etik och moral, vad som är rätt och fel. Etiken är våra tankar om vad som är rätt och fel. Moral är våra handlingar, hur vi faktiskt agerar i situationer vi hamnar i. Ofta när man pratar etik och moral används oftast benämningen moral. Alla religioner anser att man ska leva på ett sätt som är moraliskt rätt mot sina medmänniskor.

Religionskunskap 1, kurs på gymnasienivå för vuxna. tiderna och jämförelse med varandra. Vi läser även om andra livsåskådningar och om moral och etik.