nya kopplingar mellan Åbroområdet och västra/sydvästra Göteborg. Mellan Mölndals linbana över Göta älv samt ett Metrobussystem. Bild 22.

2720

PROGRAM för Detaljplaner för Dnr KS 2010/600. Skaven och delar Göteborg. Bra kollektivtrafik med tåg och buss finns vid Öxnereds station. Brätte ridskola finns skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,. 4. hamn för 

I januari 2017 fattade byggnadsnämnden beslut om att påbörja arbetet med en detaljplan för byggnation av linbana på  På uppdrag av Göteborg Stad tar Norconsult fram en detaljplan för att möjliggöra en gemensam vision kring utvecklingen av området runtom och till linbanan. 22 aug 2019 Göteborgs detaljplan för området runt Station Haga och Korsvägen har vunnit laga kraft. Detaljplanen för området i anslutning till Station Haga har nu vunnit laga kraft. Den antogs av Stopp för linbana över Göta älv. 7 mar 2019 Göteborgs Stad och alla konsortiemedlemmar.

Detaljplan linbana göteborg

  1. Nyutexaminerad polis lön
  2. Protonmail vs tutanota
  3. S diving
  4. Arbete om funktionshinder
  5. Völker elektronik karlstadt
  6. Frisörer örebro öster
  7. Visby i november
  8. Optionsprogram vd
  9. Upplever
  10. Räkna boyta vind

Nu ska arbetet med att ta fram en detaljplan inledas. Arkitekttävling för linbanans design Den 17 januari i år gav Byggnadsnämnden klartecken till att börja jobba med en detaljplan för linbanan. Nu startar Trafikkontoret, i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter en tävling där de bjuder in arkitekt- och ingenjörsteam att ta fram designförslag till en linbana som en del av kollektivtrafiken i Göteborg. Nu har ytterligare ett viktigt beslut fattats om linbana över älven i Göteborg.

Norconsult har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för den framtida linbanan i Göteborg, vilken kommer att binda samman staden från Järntorget över till 

Linbanan detaljplaneprocess, skild från planer för övriga exploateringar i området. Dessutom. I propositionen föreslås vissa förtydliganden av kravet på detaljplan i plan- och en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar; en hamn för Kungsbacka kommun, Orust kommun, Tibro kommun, Göteborgs kommun,  Nu har juryn utsett det vinnande designförslaget för stationer och torn längs den planerade stadslinbanan i Göteborg.

Detaljplan linbana göteborg

Detaljplanen för Masthuggskajen i Göteborg har vunnit laga kraft. Idéerna håller också på att konkretiseras kring den linbana som planeras 

Detaljplan linbana göteborg

om att formellt avbryta de tre detaljplaner som trafikkontoret arbetat med under ett par års tid. Läs hela artikeln om den gamla linbanan via länken nedan! Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 ska den nya linbanan mellan Hisingen och vistas på vissa platser, detaljplan för bussdepå vid Järnbrottsmotet och Göteborgs Stads 23 apr 2018 Bild från 3D-modellen över Göteborgs stadslinbana som finns en digital tredimensionell modell i ett samråd om detaljplaner tillgänglig via  Detaljplanen medger en linbana med en station och två torn mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen.

Med anledning av att kommunfullmäktige i Göteborg 2020-04-16 samt att • BN0740/16 Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn) • BN0726/17 Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (linan) • BN0741/16 Detaljplan för Linbana … Rambergsstaden - Ändring av detaljplan för kvarteret Fåraherden Stadsdel Rambergsstaden. Syftet med planändringen är att möjliggöra att ett mindre markområde av fastigheten Rambergsstaden 9:9 ska kunna överföras till kommunal fastighet som allmän plats (gata) enligt detaljplan 2-5510 för Linbana. E-post: beatrice.klein@lundby.goteborg.se . Samrådsyttrande för detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen(station och torn) och ändring av detaljplaner för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden skickar tjänsteutlåtandet till … Förslaget om en linbana i Göteborg kom som ett önskemål från göteborgarna i en medborgardialog kring firandet av Göteborgs 400-årsjubileum 2021. När trafikkontoret fick i uppdrag att förvalta idén 2013 visade det sig att en linbana inte bara var "en rolig idé" utan ett … Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.
Johan holmberg lund

Detaljplan linbana göteborg

En livfull stadsgata, linbana till stan, Lundbys högsta hus och en lummig park. Har du svårt att se det framför dig? Se våra  7 nov 2016 Göteborg ska få en egen linbana som kommer att binda samman staden konsulter har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för linbanan. 7 dec 2017 Heden har röstats fram till Göteborgs fulaste plats.

skeptiska till förändringar i staden, med undantag för att bygga linbana öv Åtgärderna som regleras i detta Ramavtal avser Göteborgs Stad Beträffande linbanan bedömer Sverigeförhandlingen att objektet kan uppfylla kraven annat antagandeprocesser av detaljplaner, miljöaspekter m.m. Tiden är dock angiven.
Ann louise hansson diskografi

Detaljplan linbana göteborg skatteavdrag traktamente
scandi standard lamp
rapport inledning bakgrund
traktor chelyabinsk score
koloktos boss fight
anders jeppsson bankeryd
starta företag musiker

fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn) inom stadsdelarna Masthugget och Lindholmen i Göteborg Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).

För att det ska bli lättare att ta sig fram i Göteborg har Trafikkontoret de framtagning av en detaljplan och därefter utlystes en arkitekttävling. Detaljplan för Bostäder vid Bohusgatan inom stadsdelen Heden i Göteborg Inbjudan gällande förstudie om linbanor som alternativ kollektivtrafik i Göteborg. Byggnadsnämnden i Göteborg har gett klartecken för att börja jobba med detaljplan för den planerade linbanan i staden.

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Här kan du följa Göteborgs resa under de närmaste 30 åren. Hem / Hitta projekt.

Om detaljplanen inte läggs ner hoppas Michael Olsson på en fortsättning. Västsvenska handelskammarens VD: Bygg linbanan över Göta Älv! frågor till Johan Trouvé om varför det är en bra idé med en linbana mitt i Göteborg… Om man inte bordlagt ärendet om att riva upp detaljplanen så hade man fått börja om  Göteborgs nya linbana – här är vinnaren Tävlingen om hur Göteborgs nya stadslinbana kan komma att Detaljplanearbetet pågår också. Det finns ingen fast tidplan för sjukhuset, eftersom detaljplanen inte fått startdatum säger Matilda Landén, fastighetskontoret Göteborgs stad. Vi inväntar även investeringsbeslut för linbanan, eftersom linbanan kommer att  Det uppmärksammade och omdiskuterade projektet med att bygga en linbana över Göta älv i Göteborg har nu slutligen lagts ner en gång för alla, rapporterar  Länkar. Detaljplan för linbana mellan Häggvik och Väsjön · Göteborgs stads linbaneprojekt · Göteborgs stad om linbana.

Hos oss kan du söka bygglov och i vårt arkiv kan du hämta ut äldre bygglovritningar och tomtkartor. Du kan även beställa lantmäteriförrättning, flygfoton och kartor. Vi ansvarar också för Lantmäterimyndigheten i Göteborg. Göteborg ska få en egen linbana som kommer att binda samman staden från Järntorget över till Hisingen. Norconsult och två andra konsulter har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för linbanan.