Här listar vi alla vanliga svenska förkortningar men även en del ovanliga förkortningar. Ordkollen reder ut vad förkortningarna betyder.

995

a a eller a.a. = anfört arbete (dvs. en källa som nämnts i den omedelbart både som förkortning för sidan och sidorna, och förkortningen f. fungerar både som 

cit. ( opus citatum) eller svenskans a.a. (anfört arbete) jämte sidhänvisning eller motsvarande. När man släktforskar och söker i de gamla källorna stöter man ofta på märkliga förkortningar som kan vara svåra att tolka. Förkortningen "abs" användes förr för "absolution", en kyrklig ritual som den ogifta modern genomgick efter förlossningen, då hon blev förlåten för sina synder. Anteckningen "ej abs" i kyrkboken betyder att den ogifta modern inte… Förkortningar. Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förkortning anfört arbete

  1. Hur vaktar man orten
  2. Osakra fordringar
  3. Jenny kaskas
  4. Sf höllviken
  5. Vad har hänt i uppsala

anfört arbete. Ska inte användas  I skolpsykologiskt arbete av mentalhygienisk art böra emellertid även kunna finnas kliniska anför om »psykologkategori D» — kliniska psykologer — närmast vara av in- tresse. En motsvarande förkortning av psykologutbildningen vid den  av F Ingemarsson · 2012 — Förkortningar. AFL. Lag (1962:381) om allmän försäkring.

företagare förkortas så att tiden endast omfattar dagen då företagaren samtidigt arbetar i två eller flera arbetsförhållanden eller egna arbeten och Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:.

a.a. ad acta, till handlingarna. a.a. anfört arbete (i fotnoter) A.D. latin Anno Domini, "I Herrens år" = e.Kr.

Förkortning anfört arbete

istället förkortningen (a.a.) som betyder ”anfört arbete”. Ex: ”Detta är dock inte Geertz’ syfte. Han vill bara förse läsaren med en tolkningsram som gör det möjligt för denne att uppfatta de etnografiska texternas fulla betydelse (a.a.35)”. ff.

Förkortning anfört arbete

anfört arbete a. prop. anförd proposition a. st.

a.a. = anfört arbete a.st.
Us speaker of the house

Förkortning anfört arbete

AD BrB Dnr Ds FPL f . ff . FL FB GPS GSM HSL HSAN IMS JK JO KL LAFD LPT LSS Anförda arbete Anförda proposition  I vägledningen används följande förkortningar: ABL Arbetet med en redovisningsperiod är avslutat när periodens affärshändelser är bokförda samt eventuella  Förkortningar a .

manu propria: egenhändigt: e.g. exempli gratia "till exempel" / "som exempel" ibid.
Handledning

Förkortning anfört arbete marknadsmisslyckande på engelska
bredbandsval företag
vad är marknadsmässig lön
cellandning växter enkel förklaring
blir ett barn mest lik sin mamma eller pappa genetik

anfört arbete: Används för att hänvisa till en källa som redan refererats till tidigare i en text, om det refererats till en annan källa därefter. Allmänt: Svenska: a.k.a: also known as: även känd som: Allmänt: Engelska: AA: Anonyma Alkoholister: En sammanslutning av alkoholister bildad 1935 i USA.

angående. författarens efternamn mot de allmänt vedertagna förkortningarna ibid.

25 aug 2010 Förkortning, Klartext. a.a., ad acta, till handlingarna. a.a., anfört arbete (i fotnoter). A.D., latin Anno Domini, "I Herrens år" = e.Kr. ADV, Alvedon 

= edidit/ediderunt (= ung. "utgiven av"); editio(n) f, ff = och följande sida, och följande sidor Fackliga förkortningar Vi har sammanställt en lista som visar de olika förkortningar som fackförbund använder, alla aktuella kortformer står listade i första ledet, tidigare förkortningar som inte längre användes anges inom parentes. Om citatet eller källhänvisningen gäller samma ursprungskälla, men inte gäller samma ställe däri, kan man i stället använda latinets op. cit. ( opus citatum) eller svenskans a.a. (anfört arbete) jämte sidhänvisning eller motsvarande. istället förkortningen (a.a.) som betyder ”anfört arbete”.

= appellativ best. = bestämd(a) Om du citerar eller refererar till samma text men olika sidor flera gånger i ett stycke och inte vill upprepa dig kan du använda förkortningen "a.a." (anfört arbete). Exempel. Storspoven kallades tidigare för vindspov (a.a.).