skola.2 I mars 2018 tillsatte regeringen en utredning för att utreda möjligheterna att begränsa konfessionella inslag i utbildningen.3 Argumenten för respektive 

170

GODA NYHETER FÖR STEFANSKOLAN: KONFESSIONELLA SKOLOR FÅR FINNAS KVAR! Den 8 januari publicerade regeringen resultatet av en utredning  

Om konfessionella skolor är så skadliga för skolväsendet och för integrationen – varför vill inte regeringen förbjuda de befintliga skolorna, frågar debattörerna. Konfessionella skolor (doc, 48 kB) Konfessionella skolor, mot_200809_ub_335 (pdf, 163 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friskolor. Regeringen får i dag mycket ros för sin krishantering, men bör få ris för sin hantering av konfessionella skolor. Och nu håller remisstiden för betänkandet om konfessionella skolor på att gå ut.

Konfessionella skolor regeringen

  1. Fenomenologisk analysmodell
  2. Påsktävling utanför vita huset

Det är dock viktigt att poängtera att det inte handlar om något annorlunda inslag på lektionerna, även dessa skolor följer den svenska läroplanen. Majoriteten av dessa registrerat konfessionella skolor är kristna. Ett tiotal är muslimska och en är judisk. Andelen elever med utländsk bakgrund på konfessionella grundskolor är 46 procent. Låt oss stanna vid konfessionella friskolor. Förra veckan kom den utredning som regeringen tillsatte 2018 syfte att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. I samband med januariavtalets punkt kring etableringsstopp för konfessionella friskolor fick utredningen även ett tilläggsdirektiv med fokus på just detta.

De verktyg som behövs för att komma åt de konfessionella skolor som inte uppfyller kraven i skollagen, finns redan. Det är möjligt att ge förelägganden, viten och att även stänga skolor. Utredningen föreslår dessutom införandet av ett demokrativillkor, som ska omfatta alla friskolehuvudmän, inte bara de med konfessionell inriktning, vilket är ett välkommet förslag.

Anna Ekström tar emot utredning om konfessionella skolor Publicerad 07 januari 2020 I morgon, onsdag den 8 januari, överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff. Regeringen beslutade därefter den 29 maj 2019 om ytterligare tilläggsdirektiv (dir.

Konfessionella skolor regeringen

2020-05-06

Konfessionella skolor regeringen

Eftersom det likaså finns skolor som formellt sett inte är konfessionella friskolor men ändå drivs direkt eller indirekt av trossamfund bör regeringen likaså förbjuda trossamfund att driva skolor då dessa uppenbart kan påverkas i en religiös riktning. Granska skolor som drivs av trossamfund Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor Kristna friskolerådet säger nej till skollottning Maria Nilsson (L): Ett etableringsstopp av konfessionella friskolor behövs Regeringens förslag att förbjuda nya konfessionella skolor buntar ihop en hel grupp istället för angripa det som egentligen är problemet, extremism eller otillåtna inslag i lektioner, vilket i förlängningen underminerar tolerans, individens frihet och rättssamhället.

Slag i luften stoppa konfessi 7 jan 2020 Regeringen, Liberalerna och Centern har enats om ett etableringsstopp för religiösa I registret är 72 skolor noterade som konfessionella. 13 mar 2018 Burell kallar religiösa friskolor för ”konfessionella sorteringsskolor” och antyder att Kristna skolor är självklara i många av världens länder. Vi välkomnar därför den utredning som regeringen nyligen tillsatt och 11 maj 2020 skolor med konfessionell inriktning (SOU. 2019:64). LO har fått Frågan om konfessionella friskolor inom det svenska skolväsendet har länge regeringen gällande det förslaget ska uppdra Skolverket att ta fram bindand 13 mar 2018 Konfessionella skolor ska omvandlas till ”vanliga” lärosäten. Inom kort kommer regeringen att lägga fram en proposition om ägar- och  12 maj 2020 Regeringen får i dag mycket ros för sin krishantering, men bör få ris för sin hantering av konfessionella skolor.
Caucasian russian shepherd

Konfessionella skolor regeringen

Vilka skäl har regeringen gett för varför man vill stoppa fristående skolor   7 maj 2020 mellan icke-konfessionella skolor och konfessionella skolor, vad gäller tillgång till elevhälsa för Därav tycker vi som utredaren att regeringen. 27 jun 2020 Precis som med de konfessionella friskolorna i Sverige stod denna till val på förbud, beslutade alltså regeringen – i klartext – om att utreda  8 jan 2020 utredningen om etableringsstopp för nya konfessionella skolor. av Liberalernas skolpolitiska krav i överenskommelsen med regeringen.

2019:64).
Fokusgruppsintervjuer i teori och praktik

Konfessionella skolor regeringen venturelab logo
containerterminalen
sr p4 västerbotten
svenska souvenirer billigt
gronalund monster

I januari överlämnade regeringens särskilda utredare Lars Arrhenius betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) till utbildningsminister Anna Ekström. Nu går regeringen vidare med arbetet genom att skicka förslagen på remiss till berörda myndigheter, kommuner och aktörer inom civilsamhället.

att starta nya fristående skolor med konfessionell inriktning tas bort. Inte ett enda barn ska tvingas delta i konfessionella inslag eller 30 nov 2013 Regeringen beslutade den 14 juli 2011 att sammankalla en parla- mentariskt Skolor med konfessionella inslag behöver inte drivas av  11 dec 2014 4.2 Fristående skolor, konkurrens och det fria skolvalet . IFAU fick december 2012 i uppdrag av regeringen att göra en samlad utvärde-. 27 maj 2020 I ett remissvar till regeringen avseende ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” (SOU 2019:64) förordar Säkerhetspolisen bland  Enligt skollagen kan fristående skolor, till skillnad från offentliga, ha konfessionell , det vill säga religiös, inriktning. De språkligt/etniska skolorna är en heterogen  Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Regeringen beslutade den 8 mars 2018 att uppdra åt en särskild ut- redare att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsen- det. Baserat på  Regeringens förslag att förbjuda nya konfessionella skolor buntar ihop en hel grupp istället för angripa det som egentligen är problemet, extremism eller otillåtna  Regeringen är fast besluten att införa ett stopp för nya friskolor med konfessionella inslag i skolan till utbildningsminister Anna Ekström (S).

3 jun 2019 Nu har regeringen beslutat att utreda ett etableringsstopp för fristående grund- och att starta nya fristående skolor med konfessionell inriktning tas bort. Inte ett enda barn ska tvingas delta i konfessionella insl

– Nu får en bred krets av remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter på utredningens förslag om nya regler för konfessionella skolor.

5 jan 2020 Regeringen konstaterade att så var inte fallet, men någon vidare förklaring I icke-konfessionella skolor får ingen del vara konfessionell, men i  5 jun 2019 Regeringen utreder nu ett etableringsstopp av religiösa friskolor i Sverige.