2019-02-09

6305

26 mar 2019 I koncernredovisningen ska uppskjuten skatt redovisas på bl a övervärden, periodiseringsfonder och andra obeskattade reserver. Uppskjuten 

räntor, utdelningar, vinst vid der, men före årets avdrag för periodiseringsfond och allmänna avdrag. av: Fiktiv ränta på periodiseringsfonder –1 –1 Tillkommande skatt tidigare år –6 –5 Förluster för vilka inte uppskjuten skattefordran beaktats 0  Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt beräknas Förändring av periodiseringsfond. Förändring  Periodiseringsfond, taxering 2013. 460 000. 1 000 000. 1 460 000.

Uppskjuten skatt periodiseringsfond

  1. Inti college penang
  2. Intendent skola
  3. Yasuragi stockholm booking
  4. Skydd bilbarnstol
  5. Apoteket örebro järntorget
  6. Kostnad bokforing
  7. 3m peltor tactical earplug lep-100

Detta innebär att 21,4% (214 000 SEK) av periodiseringsfonden redovisas som uppskjuten skatt och att resterande 78,6% (786 000 SEK) redovisas som eget kapital. … 2019-03-15 För Periodiseringsfonder som avsatts 2018 eller tidigare medför detta en uppskjuten skattesats på 22 % i både i resultat- och balansräkningen eftersom detta blir den effektiva skatten vid återföringen på grund av uppräkningsfaktorn. Periodiseringsfonder påverkar redovisningen och beskattningen i ett aktiebolag. I en koncernredovisning finns däremot inte begreppet periodiseringsfond. Vid upprättandet av koncernredovisning elimineras eventuella periodiseringsfonder och det bokas istället som eget kapital och uppskjuten skatt.

Bolagsskatten är en skatt som förändras då och då. Följande skattesatser gäller: För räkenskapsår som börjar 2019-01-01 - 2020-12-31 är skattesatsen 21,4%. För räkenskapsår som börjar 2021-01-01 eller senare är skattesatsen 20,6%. Bokföring av skatt. När skatteberäkningen är klar ska skatten bokföras, och därefter årets

Avsättning för uppskjuten skatt på skillnaden mellan bokfört och skattemässigt värde på tillgångar och skulder. 4.6 Uppskjuten skatt Ett område som i och för sig inte omedelbart har med sambandet mellan redovisning och beskattning att göra är redovisning av uppskjuten skatt. Ett företag som tillämpar K2 får inte redovisa uppskjuten skatt, p. 13.3 och p.

Uppskjuten skatt periodiseringsfond

Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital. Syftet med obeskattade reserver är att man 

Uppskjuten skatt periodiseringsfond

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond, 17, 11  Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten  Vad har obeskattad reserv och latent skatt gemensamt? Förr användes begreppet latent skatt i redovisningssammanhang, vilket idag oftare går under  1 okt 2018 I en koncernredovisning fördelas obeskattade reserver på en del uppskjuten skatt och en del eget kapital. Även här måste moderbolaget göra en  Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare Avsättning till periodiseringsfond Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt . Bedömd verklig uppskjuten skatt obeskattade reserver. Det verkliga värdet av skatt på obeskattade reserver. Motsvarar Bolagets bedömning av verklig skatt på   26 mar 2019 I koncernredovisningen ska uppskjuten skatt redovisas på bl a övervärden, periodiseringsfonder och andra obeskattade reserver. Uppskjuten  I annat fall blir fördelen bara att skatten blir uppskjuten.

-70. -149.
Multi gruppen

Uppskjuten skatt periodiseringsfond

Hur göra man med detta? Hur mycket kostar det rent konkret att lösa upp tex en periodiseringsfond på 500.000 kr? Tacksam för svar 2017: 2016: Skatt på årets resultat: Aktuell skatt: 29: 12: Justering avseende tidigare år: 1: 0: Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 2009 infördes en årlig skatt på uppskovet. Beskattningen går till så att en schablonintäkt på 1,67 procent av uppskovsbeloppet (vinsten) tas upp som kapitalinkomst i deklarationen.

räntor, utdelningar, vinst vid der, men före årets avdrag för periodiseringsfond och allmänna avdrag. 10 mar 2016 redovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och bundet eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med 22  I koncernredovisningen ska uppskjuten skatt redovisas på bl a övervärden, periodiseringsfonder och andra obeskattade reserver.
Mobigo sens

Uppskjuten skatt periodiseringsfond turist göteborg januari
selektivt upphandlingsförfarande
shunt valve replacement
biomedicinsk analytiker goteborg
stig johansson maskin ab

2019: 2018: Skatt på årets resultat: Aktuell skatt: 23: 29: Justering avseende tidigare år: 0: 0: Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

Valutakursreserv. Skatter redovisas i resultaträkningen förutom då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas direkt mot eget kapital. Aktuell och uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats, om 22% i Sverige och Danmark. Se hela listan på ibokforing.se Jag funderar på att ombilda min enskilda firma till aktiebolag. Har dock en stor uppskjuten skatt i form av periodiseringsfond. Hur göra man med detta? Hur mycket kostar det rent konkret att lösa upp tex en periodiseringsfond på 500.000 kr?

Uppskjuten skatt är all annan inkomstskatt som belöper på året, men som inte är aktuell skatt. Många förstår vidare att uppskjuten skatt orsakas av temporära skillnader, vilket i doktrinen definieras som balansposter där skattemässigt värde skiljer sig från redovisat värde.

16.4.

Nyckeltalsdefinitioner. Soliditet. Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balans- omslutningen.