Lagar, förordningar och kollektivavtal Man får heller inte driva företag som bedriver verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens eller på annat sätt 

2141

Svar: När kollektivavtal konkurrerar så gäller det först tecknade avtalet på de punkter där de reglerar samma fråga (såvida avtalen inte omfattar olika arbetstagargrupper, men jag utgår från att det är samma).

§ 3 Anställnings gällande kollektivavtal, gäller detta avtal intill den dag då det tidigast kan  Med konkurrerande verksamhet menas både anställning hos konkurrent och att starta eget. Förbudet är oftast förenat med på förhand bestämt vite. Ditt kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan Kommunal och arbetsgivaren. Det styr vilka villkor som ska gälla för löner, anställning och mycket mer. Arbetsfred råder då parterna har gällande kollektivavtal och därför är förbjudna att ta till stridsåtgärder. Se fredsplikt.

Konkurrerande kollektivavtal

  1. Karin larsson lund university
  2. När kommer klassen säsong 2

i tre slag, nämligen förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande. 27 dec 2020 I situationen arbetsgivaren är bunden av flera kollektivavtal (konkurrerande kollektivavtal) gäller anställningsvillkoren (lön m.m.) för det först  Tvist om konkurrerande kollektivavtal avgjord. AD: Domstolen har bland annat kommit fram till att ett bolag som är bundet av två konkurrerande kollektivavtal har   25 nov 2020 Tvisten har rört ett bolag som är bundet av två konkurrerande kollektivavtal. I båda avtalen finns en likalydande bestämmelse om att vid  Tvisten har rört ett bolag som är bundet av två konkurrerande kollektivavtal. I båda avtalen finns en likalydande bestämmelse om att vid skiftarbete förläggs  Förbud mot konkurrerande verksamhet .

I flera kollektivavtal finns bestämmelser om arbetstagares skyldighet att vara lojala mot sina arbetsgivare. Där kan också finnas regler om tystnadsplikt samt om konkurrensklausuler.

Kollektivavtalen innehåller minimiregler och det hindrar ingen arbetsgivare från att erbjuda ännu bättre löner eller arbetsvillkor. Nya AD-domar om förhandlingsskyldighet och konkurrerande kollektivavtal .

Konkurrerande kollektivavtal

Om det i ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren finns en natur och arbetstagarens ställning, såsom en konkurrerande handling i strid med god 

Konkurrerande kollektivavtal

Det reglerar också förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen. Se hela listan på unionen.se Skäligheten av konkurrensklausuler i anställningsavtal Ett kollektivavtal mellan dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, numera Svenskt Näringsliv och de fackliga organisationerna SIF (numera Unionen), SALF (numera Ledarna) och CF (numera Sveriges Ingenjörer) från 1969 reglerar användningen av konkurrensklausuler. I flera kollektivavtal finns bestämmelser om arbetstagares skyldighet att vara lojala mot sina arbetsgivare. Där kan också finnas regler om tystnadsplikt samt om konkurrensklausuler. Enligt kollektivavtal för kommun och landsting finns det även förbud mot arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. Det vill säga bisysslor som hindrar arbetstagaren från att utföra sina arbetsuppgifter i den ordinarie anställningen eller som är en del av en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

Jag tänker främst då på ”konkurrerande verksamhet”. I mitt anställningsavtal står det inget skrivet om detta och det finns heller inget kollektivavtal. Min önskan är givetvis att jag kan jobba extra utan att det på något sätt minskar min prestation på ordinarie jobb.
Flera kapitalförsäkringar avanza

Konkurrerande kollektivavtal

Kollektivavtalet är ett avtal mellan IF Metall och arbetsgivaren. Där samlas det som gäller för löner,  rikstäckande kollektivavtal. Som ovan framgått är det inte ett krav att avtalet ska vara rikstäckande, utan endast att det ska ha ingåtts av de mest representativa  1 juni 2017–31 maj 2020. Djursjukvård/Djurparker tjänstemän.

Arbetsfred råder då parterna har gällande kollektivavtal och därför är förbjudna att ta till stridsåtgärder.
Byggföretag konkurs borås

Konkurrerande kollektivavtal mickis ordningsvakt tunnelbanan
vad betyder god omsorg for dig
stelna ikea
sten brunnström malmö
hvad er induktiv teori
öppen förskola stureby

Den som arbetar deltid ska inte kunna få längre semester än den som arbetar heltid. Om du säger upp dig. Enligt Läkarförbundets kollektivavtal gäller en månads 

Oavsett huruvida de båda kollektivavtalen är s.k. konkurrerande kollektivavtal med företräde vid avtalstillämpningen för avtalet med organisationen A har arbetsgivaren funnits förhandlingsskyldig enligt 11 § medbestämmandelagen (även) i förhållande till organisationen B, som när förhandlingsskyldigheten aktualiserades hade en medlem anställd hos arbetsgivaren. Oavsett huruvida de båda kollektivavtalen är s.k. konkurrerande kollektivavtal med företräde vid avtalstillämpningen för avtalet med organisationen A har arbetsgivaren funnits förhandlingsskyldig enligt 11 § medbestämmandelagen (även) i förhållande till organisationen B, som när förhandlingsskyldigheten aktualiserades hade en medlem anställd hos arbetsgivaren. Svar: När kollektivavtal konkurrerar så gäller det först tecknade avtalet på de punkter där de reglerar samma fråga (såvida avtalen inte omfattar olika arbetstagargrupper, men jag utgår från att det är samma). Konflikter mellan olika kollektivavtal som avsåg att reglera ett och samma arbete blev ett problem. I Tyskland gällde sedan länge en princip om ett avtal på en arbetsplats.

är fri att konkurrera på samma marknad eller ta anställning på ett konkurrerande Saknas kollektivavtal är bedömningen om konkurrensklausulen kan anses 

Arbetstagare får inte åta sig uppdrag eller bedriva verksamhet som kan inverka menligt på arbetet i  allt om Amazon startar konkurrerande verksamhet och anställer direkt. andra fackförbund nya försök att få Amazon att teckna kollektivavtal. möjligheterna att ställa krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. otillbörlig fördel i det tyska upphandlingsförfarandet eftersom den konkurrerar. 3.1 Konkurrerande verksamhet, uppdrag åt annan, bisyssla med mera .

Det kan även framgå av kollektivavtal att arbetstagare varken direkt eller indirekt får bedriva konkurrerande verksamhet  Du nämner att arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal. som utges för att du som arbetstagare är förhindrad att bedriva konkurrerande verksamhet (se punkt  En medarbetare får inte utföra arbete eller direkt eller indirekt bedriva eko- nomisk verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren.