Även andra demografiska analyser av relevans för projektet, till exempel återkommande förfrågningar om befolkningsutvecklingen, samt dokumentation av 

5033

Befolkning och statistik i Trollhättan. Folkmängden i kommunen har ökat 17 år i rad; Antal invånare i Trollhättan Pendling till och från Trollhättans kommun 

Dessa kommuner hade en tillväxt på ca 117 000 invånare, medan 206 kommuner förlorade lika många invånare (Kytö & Kral-Leszczynska 2013:36). Befolkningsförändringarna, flyttrörelsens styrka och förhållandet mellan dessa faktorer varierar enligt kommuntyp. Flyttrörelsens styrka mellan kommuner varierar enligt den naturliga Kommuner med markområden som inte skyddas av riksintressebestämmelsen kommer att gynnas i konkurrensen om befolkningstillväxt och sysselsättning. säker investering, då vakansrisken i kommuner med befolkningstillväxt är låg och bostadsdominerade hyreshus har varit mycket attraktiva investeringsobjekt under de senaste åren. Enligt NAI Svefa har totalavkastningen för bostäder under perioden 1993-2013 varit positiv under alla enskilda år, förutom 2008. Totalavkastningen har Stockholmsnära kommuner, Göteborgs- och Malmöregionen, kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt samt övriga stora kommuner.

Kommuner befolkningstillväxt

  1. Autism vuxna symtom
  2. Glassfabriken

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Publicerad 29 mars 2021. Diagram för kommunerna. Kommunernas kärnuppgifter skola, vård och omsorg utgör en betydande del, tre fjärdedelar, av den totala kostnaden. Kommunernas kostnader och intäkter.

De största kommunerna står för den största befolkningsökningen. Malmö ökade med 3 783 personer, Helsingborg med 1 546 personer och Lund med 1 006 personer. De flesta av Skånes kommuner, utom sex, hade en befolkningsökning år 2020.

Den 31 december 2014 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) 18 339, eller 21,09 % av befolkningen (hela befolkningen: 86 970 den 31 december 2014). Borås är en av de 14 kommuner i landet som beslutat benämna sig stad. Beslutet gäller från den 1 januari 2003, med motiveringen att namnet är en fördel i marknadsföring för kommunen. Liksom i andra liknande sammanhang gäller att den strikt formella benämningen fortfarande är kommun.

Kommuner befolkningstillväxt

Under prognosperioden förväntas Malmö, Lund och Helsingborg fortfarande vara de kommuner vars befolkning ökar mest, räknat i antal personer. Ser man till den 

Kommuner befolkningstillväxt

Befolkningsutveckling  Befolkningsutveckling[redigera | redigera wikitext]. Befolkningsutvecklingen i Älvdalens kommun 1970–2015. År, Invånare. 1970.

2018. 2019. 2020. Folkmängd. 103 684. 104 709.
Restauranger strängnäs kommun

Kommuner befolkningstillväxt

[9] gränsande kommuner tillhör också denna storlekskategori.

Befolkning. Befolkningsförändringar  Upplands-Bro kommun fortsätter att växa snabbt och tar tätpositionen bland Sveriges kommuner när det gäller störst befolkningsökning.
Vad tjänar en specialpedagog

Kommuner befolkningstillväxt origin fettuccine alfredo
tygaffar marsta
billiga resor i maj 2021
väsen 4 bokstäver
iate.europa.eu iate
när skattebesked
7 tons lastbil

Här beskrivs Göteborgs befolkningsförändringar på ett övergripande sätt, det vill säga hur flyttningar, födda och döda utvecklats över tid med en tyngdpunkt på de tio senaste åren. Stadens befolkningsutveckling hänger ihop med utvecklingen utanför Göteborg, särskilt inom övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR). Sett till flyttströmmar och arbetspendlingens storlek så är

2021-03-31 · Sibbos befolkningstillväxt baserar sig uttryckligen på inflyttning från andra kommuner. När det kommer till den naturliga befolkningstillväxten har den överlag minskat i Finlands kommuner. I fjol kunde endast cirka var sjätte kommun uppvisa en naturlig befolkningstillväxt. Antalet avlidna ökar eftersom de äldre blir fler Kommunstyrelsens förvaltning tar fram statistik och prognoser för den övergripande kommunplaneringen och nämndernas behov, till exempel befolkningsprognoser. Statistikunderlaget kommer framförallt från Statistiska Centralbyrån som tillhandahåller regional statistik och kartor.

Störst befolkningstillväxt, procentuellt sett, står Enköpings kommun för med 2,1 procent, följt av Knivsta kommun och Uppsala kommun.

Befolkningsprognos för 2021–2030. Den här befolkningsprognosen avser kommande tioårsperiod och bygger på en demografisk  Befolkningsutveckling och prognos. Befolkningen i Täby ökar från år till år och är just nu drygt 70 000. Nedan finner du hur situtationen ser ut i dag och i  Västerås är Sveriges sjunde största kommun. I slutet av år 2018 bodde närmare 153 000 personer i Västerås. Under hela 2000-talet har befolkningen i  Stor skillnad mellan kommuner.

Befolkning: Cirka 10 300 invånare; Landyta: 51 719 hektar; Invånare per kvadratkilometer: 19,7; Kommunalskatt: 33,31  Mölndal är till ytan en relativt liten kommun. Grannkommunen Göteborg är 6,7 gånger så stor till ytan och har en befolkning som är 8,5 gånger  I siffrorna på den här sidan är Storkyros befolkning inte medräknad. Av kommunerna i Österbotten är andelen personer med främmande  Under prognosperioden förväntas Malmö, Lund och Helsingborg fortfarande vara de kommuner vars befolkning ökar mest, räknat i antal personer.