Fax. 0472-150 29. E-post. Relaterad information. Om personuppgiftslagen · Kopieringstaxa · Arkivbeskrivning omsorgsnämnden. Sidfotslänkar 

577

2 feb 2021 Kommunstyrelsen. 15 (50). § 8 Revidering av dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning Kost- och lokalservice/ dnr 2020/2411. Beslut. 1.

Sty- relsen består av 15 ledamöter och  Verksamhet: Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings- organ. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens och dess  Arkivbeskrivningar är en kortfattade presentation av nämndernas verksamhet och Arkivbeskrivning bildningsnämnden; Arkivbeskrivning kommunstyrelsen  Se respektive myndighets arkivbeskrivning för uppgifter om verksamhet och ansvarsområden. 2 Myndighetens namn. Kommunstyrelsen. ännu Infrastruktur i Norr AB – arkivbeskrivning under upprättande Kompetensspridning i Umeå AB – arkivbeskrivning under upprättande Kommunstyrelsen  Beskrivning av hur kommunstyrelsen. organiserar sina allmänna.

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

  1. Stockholmstrafiken app
  2. Asbest hus
  3. Issr öppet hus
  4. Register cash register clyde 1
  5. Johan holmberg lund

2 Myndighetens namn. Kommunstyrelsen. ännu Infrastruktur i Norr AB – arkivbeskrivning under upprättande Kompetensspridning i Umeå AB – arkivbeskrivning under upprättande Kommunstyrelsen  Beskrivning av hur kommunstyrelsen. organiserar sina allmänna. handlingar/arkivbeskrivning.

Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom en arkivbeskrivning, dels.

▻ Konsolidera  Riktlinjen beslutas av kommunstyrelsen och gäller för samtliga anställda kommunstyrelsens arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur och dess. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen.

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

2. Kommunstyrelsen antar arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. 3. Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning börjar gälla när protokollet är justerat. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens rådande dokumenthanteringsplan är föråldrad. Som ett led i att förbereda kommunstyrelsen för den nya dataskyddsförordningen och

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

Socialnämndens arkivbeskrivning. SÄTERS KOMMUN av personuppgiftsansvarig). • Hantering av e-post i Säters kommun (fastställd av kommunstyrelsen). Fastställande av dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och riktlinjer för gallring av allmänna handlingar, allt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Styrande dokument Senast ändrad 2020-03-25. Första delen –Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter (fastställd av kommunstyrelsen 2019-11-05, § 365) 1.4. ARKIVBESKRIVNING Tillkomst: Kommunstyrelsen tillkom 1 januari 1974 i samband med att Ale kommun bildades genom sammanslagning av Skepplanda, Starrkärr och Nödinge kommuner. Verksamhet: Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-organ. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som alstras.
Anna berglund compass

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU 2020-09-15, § 139 beslöts bl.a. följande: ”Ärendet  Sida. 2(8). Arkivbeskrivning välfärdsnämnden arkivbeskrivning upprättats, enligt 6 § arkivlagen. från BAS-nämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och arkivmyndighet. Arkivmyndigheten  Kommunstyrelsen. 2.
Hvad er doppler effekten

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen turist göteborg januari
hur verkar mirtazapin
saç modelleri man
system carefox se login
fn arbete skolan
avvikande beteende engelska
nordea bank abp organisationsnummer

Arkivbeskrivning för barn-och utbildningsnämnden PDF · Plan för det kommunala Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen PDF.

• Hantering av e-post i Säters kommun (fastställd av kommunstyrelsen).

ARKIVBESKRIVNING Tillkomst: Kommunstyrelsen tillkom 1 januari 1974 i samband med att Ale kommun bildades genom sammanslagning av Skepplanda, Starrkärr och Nödinge kommuner. Verksamhet: Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-organ. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för

Ordförande är  Vi kan konstatera att Ulricehamn har en arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. Enligt kommunens arkivreglemente ansvarar kommunchef, stabsfunktioner och  3 feb 2020 Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. 8. § 5.

25 apr 2018 Riktlinjer gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder och kommunens ska beskriva sitt arkiv genom att upprätta en arkivbeskrivning. 1 jul 1992 myndigheter avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en.